TERAPIA PEDAGOGICZNA

Nieprawidłowości rozwoju i zachowań dzieci mogą ujawnić się w różnym wieku, a najważniejsze jest wczesne zdiagonzowanie występowania zaburzeń oraz wdrożenie odpowiedniej terapii. Wszelkie zaburzenia wychowawcze oraz rozwojowe modyfikuje się poprzez właściwe oddziaływanie pedagogiczne I psychologiczne. Szczególną opieką powinny być objęte dzieci rozpoczynające edukację szkolną, bo brak wczesnego wprowadzenia terapii może doprowadzić do powstania trudności w czytani, pisaniu, czy liczeniu, a co za tym idzie braku osiągnięć w nauce. Terapia pedagogiczna szczególnie zalecana jest u dzieci:
  • z zakłóceniami funkcji wzroku i słuchu
  • z zaburzeniami mowy, zdolności matematycznych, czy dynamiki procesów nerwowych
  • z zaburzeniami rozwoju procesów emocjonalno-motywacyjnych
  • o przeciętnej lub niższej od przeciętnej inteligencji
W ramach terapii pedagogicznej zapewniamy zindywidualizowany program przygotowany przez zespół specjalistów, którzy przygotowują plan zajęć korekcyjno-kompensacyjnych.
 
KOMFORTOWO BEZPIECZNIE KOMPLEKSOWO